Oficiální obchod
0
Celkový: 0

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  247886202/0300, vedený u společnosti Banka ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH). V objednávce bude zahrnuto DPH ve výši 21%.

Oblíbené

Usercentrics: jQuery