Ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hegen Česko s.r.o., se sídlem Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká Republika), identifikační číslo: DIČ: SK4020399482, IČO: 29389593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38275 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: 

 • Hegen Česko s.r.o., Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká Republika)

Kontakt:

 •   e-mail: info@hop-sport.cz 
 •   telefon: +420 296 330 52296 3

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

​2. Účel zpracování osobních údajů

Aby společnost Hegen Česko s.r.o. poskytovala služby v souladu s působností naší činnosti, zpracovává osobní údaje - pro různé účely, ale vždy v souladu se zákonem - jsou níže uvedeny účely zpracování vašich osobních údajů spolu s právním základem.

Pro zpracování objednávky potřebujeme mít tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky
 • datum objednávky
 • adresa
 • telefonní číslo 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje poskytnuté při zadávání objednávky zpracovávají Hegen Česko s.r.o. a následující subjekty v následujícím rozsahu:

 • Za účelem doručování objednaného zboží - kuriérním společnostem, tj. DPD, DHL
 • Pro uskutečnění plateb – Banka: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)

Pro zpracování stížnosti musíme mít takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa - v případě objednání kurýra pro vyzvednutí od Vás zboží, které chcete vratit
 • číslo bankovního účtu — pro vracení Vám peněz
 • telefonní číslo
 • číslo objednávky
 • IČO a DIČ
 • hodnota objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

Při telefonickém kontaktu, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • telefonní číslo
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • číslo objednávky
 • adresa
 • datum objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Pro ochranu práv, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

Pro archivní a důkazní účely, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro administraci webowé stránky, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • Adresa IP
 • Datum a čas serveru
 • Informace o webovém prohlížeči
 • Informace o operačním systému

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud IT specialista tímto způsobem vykonává svou oprávněnou práci.

 

Pro zveřejnění komentáře na webových stránkách, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • Jméno nebo nick
 • Číslo IP

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účel vystavení faktury a plnění dalších povinností vyplývajících z ustanovení daňového práva, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • Hodnota objednávky
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

Pro odeslání Vám potvrzovacího mailu, zpracováváme takové osobní údaje, jako::

 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud IT specialista tímto způsobem vykonává svou oprávněnou práci.

 

Pokud chcete se skontaktovat se Zákaznickým servisem můžete využit formulář „Napište nám”. Je - li chcete vědět informaci ohledně Vaši reklamace, stavu objednávky, záruky, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení/název společnosti
 • datum objednávky
 • telefonní číslo
 • číslo objednávky
 • adresa
 • hodnota objednávky
 • e-mailová adresa

Na účely webovej analýzy používame aj nástroj Google Signals, ktorý je rozšírením služieb Google Analytics a umožňuje takzvané „cross-device tracking“ (identifikácia používateľov pomocou viacerých zariadení).
Znamená to, že ak sú  vaše zariadenia s pripojením na internet pripojené na Google účet a vo svojom účte Google máte aktivované možnosti „prispôsobenej reklamy“, potom môže Google generovať prehľady týkajúce sa spôsobu používania našej webovej stránky (najmä počet používateľov, ktorí používajú rôzne zariadenia), aj keď zmeníte zariadenia. Nespracovávame vaše osobné údaje, dostávame len štatistiky  na základe funkcie a technológie Google signals.

3. COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE

Tato webová stránka používá cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Uvedte prosím ID svého souhlasu a datum, kdy nás budete kontaktovat ohledne vašeho souhlasu.

Váš souhlas se týká následujících domén: hop-sport.cz

Váš současný stav: Odmítnout. 

ID Vašeho souhlasu: MY8nUVsE66nAhSS2mDdOGqOM7gO2ChEH1ylkFA3hWomJ72xB2s1g4g==Datum souhlasu: středa 4. října 2023 v 08:49:50 SELČ

 

Prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 24.02.2024 Cookiebot:

Nutné (11)

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
__cf_bm Vimeo This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 den HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. Session Pixel Tracker
cjConsent www.mczbf.com Stores the user's cookie consent state for the current domain 13 měsíců HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
csrftoken hop-sport.cz Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 rok HTTP Cookie
gdpr ID5 Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. Session HTTP Cookie
opt_out Nativo Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 1 rok HTTP Cookie
optout Criteo Identifies if the visitor has deselected any cookies, trackers or other audience targeting tools. Session HTTP Cookie
SESS# hop-sport.cz Preserves users states across page requests. 14 dní HTTP Cookie
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 den HTTP Cookie
ZADMIN_SESS hop-sport.cz Nevyřízené Session HTTP Cookie

Preferenční (2)

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_biano pixel.biano.cz Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. 10 roky HTTP Cookie
django_language hop-sport.cz Determines the preferred language of the visitor. Allows the website to set the preferred language upon the visitor's re-entry. 1 rok HTTP Cookie

Statistické (3)

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
v1 p.biano.cz Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
visitor-id Media.net This cookie is used to collect information on the visitor. This information will be stored for internal analytics at the website's operator – Internal analytics is used by websites to optimize their domains. 1 rok HTTP Cookie

Marketingové (74)

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
#-# YouTube Nevyřízené Session HTML Local Storage
__fb_chat_plugin Meta Platforms, Inc. Used to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget. Persistent HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 měsíců HTTP Cookie
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky HTTP Cookie
_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 roky HTTP Cookie
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 měsíců HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
am_tokens exchange.mediavine.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 14 dní HTTP Cookie
am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 14 dní HTTP Cookie
anj Appnexus Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
ayl_visitor omnitagjs.com This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 30 dní HTTP Cookie
callback ID5 Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session HTTP Cookie
car ID5 Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session HTTP Cookie
cf ID5 Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session HTTP Cookie
cip ID5 Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session HTTP Cookie
CMID Casale Media Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 rok HTTP Cookie
CMPRO Casale Media Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 3 měsíců HTTP Cookie
CMPS Casale Media Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
cnac ID5 Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session HTTP Cookie
criteo exchange.mediavine.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 14 dní HTTP Cookie
criteo_write_test Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 den HTTP Cookie
cto_bundle Criteo Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Persistent HTML Local Storage
cto_bundle Criteo Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 13 měsíců HTTP Cookie
cto_tld_test Criteo Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 den HTTP Cookie
data-c Media.net Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 30 dní HTTP Cookie
data-c-ts Media.net Collects data on the user across websites - This data is used to make advertisement more relevant. 30 dní HTTP Cookie
demconf.jpg Adobe Inc. Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
demdex Adobe Inc. Via a unique ID that is used for semantic content analysis, the user's navigation on the website is registered and linked to offline data from surveys and similar registrations to display targeted ads. 180 dní HTTP Cookie
dpm Adobe Inc. Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 180 dní HTTP Cookie
gpp ID5 Nevyřízené Session HTTP Cookie
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok HTTP Cookie
iU5q-!O9@$ YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Nevyřízené Persistent IndexedDB
match Improve Digital Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
mv_tokens exchange.mediavine.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 14 dní HTTP Cookie
mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 14 dní HTTP Cookie
nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
pixel Adform Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. Session Pixel Tracker
receive-cookie-deprecation [x2] Appnexus
Criteo
Nevyřízené 400 dní HTTP Cookie
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP Cookie
requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
retargeting Seznam.cz Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Session Pixel Tracker
rum Casale Media Collects data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. Session Pixel Tracker
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Persistent IndexedDB
setuid Appnexus This cookie is set by the audience manager of the website to determine the time and frequencies of visitor data synchronization - cookie data synchronization is used to synchronize and gather visitor data from several websites. Session Pixel Tracker
sid Seznam.cz Preserves users states across page requests. 30 dní HTTP Cookie
suid/1017 Nativo Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
sync Ividence Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. Session Pixel Tracker
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 den HTTP Cookie
tv_UICR Telaria Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 30 dní HTTP Cookie
tvid Telaria Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 rok HTTP Cookie
uid Criteo Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 rok HTTP Cookie
um Teads Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
uuid2 Appnexus Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
visitor/sync omnitagjs.com This cookie is used to assign specific visitors into segments, this segmentation is based on visitor behavior on the website - the segmentation can be used to target larger groups. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 dní HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Stores the user's cookie consent state for the current domain 180 dní HTTP Cookie
XANDR_PANID Appnexus This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 3 měsíců HTTP Cookie
xuid Triplelift Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Neklasifikované (1)

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
messaging_plugin_https://hop-sport.cz/_2282720625284101 Meta Platforms, Inc. Nevyřízené Persistent HTML Local Storage

Zhotovitel zpracovává údaje obsažené v souborech cookies během prohlížení webových stránek Internetového obchodu pro tyto účely:

 • identifikace Zákazníků přihlášených v Internetovém obchodu a upozornění na skutečnost, že jsou přihlášeni;
 • uložení údajů o Výrobcích vložených do košíku za účelem podání Objednávky;
 • uložení údajů z Objednávkových formulářů, průzkumů, nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
 • přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (například pokud jde o barvu, velikost písma, rozložení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu;
 • vedení anonymních statistik, které znázorňují, jak jsou využívány webové stránky Internetového obchodu, a výzkumu potřeb Zákazníků, s výjimkou osobní identifikace Zákazníka.

Většina internetových prohlížečů skrytě přijímá ukládání soborů cookies. Každý má možnost stanovit podmínky pro využívání cookies nastavením svého internetového prohlížeče. To znamená, že lze například částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů cookies na vašem počítači - v takovém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například bude nemožné učinit Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře).

Nastavení internetového prohlížeče ve vztahu ke cookies má rozhodující význam pro souhlas s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu s předpisy tento souhlas může být také vyjádřen pomocí nastavení internetového prohlížeče.

Podrobnosti o změně nastavení týkajícího se souborů cookies a jejich nezávislého odstraňování z nejpopulárnějších internetových prohlížečů jsou k dispozici v sekci nápověda internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

 • v prohlížeči Chrome
 • v prohlížeči Firefox
 • v prohlížeči Internet Explorer
 • v prohlížeči Opera
 • v prohlížeči Safari

Zhotovitel rovněž shromažďuje provozní údaje (tzv. logy - IP adresa, doména), které jsou ukládány na dobu neurčitou a jsou používány při sestavování statistik, které pomáhají při správě Internetového obchodu. Tyto údaje jsou kumulativní a anonymní, tj. nesmí obsahovat identifikační charakteristiky osob, které navštíví webové stránky Internetového obchodu. Logy nejsou poskytovány třetím stranám.
 

4. Právo odvolat souhlas

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pošlete e-mail přímo na info@hop-sport.cz.

 

5. Požadavek na poskytování osobních údajů

V některých případech je nezbytné poskytnout specifické osobní informace, aby bylo možné splnit vaše očekávání ohledně naších služeb.

Potřebujeme takové údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky
 • datum objednávky
 • adresa
 • telefonní číslo

1.Abyste mohli obdržet fakturu za služby, je nutné poskytnout veškerá data požadovaná daňovým právem, tj. Jméno a příjmení / název společnosti, adresa, daňové identifikační číslo, - bez toho nemůžeme řádně vystavit fakturu.

2. Chcete-li se obrátit na náš Zákaznický servis, musíte zadat vaše telefonní číslo.

3.Chcete-li dostávat informační newsletter, je nutné zadat e-mailovou adresu, na kterou budou zprávy přicházet.

Sběr a uchovávání údajů pro informační účely

Za účelem zkvalitnění našich služeb a informování zákazníků o dostupnosti vybraného zboží budou Vaše kontaktní údaje, tzn. e-mailová adresa, shromažďovány a uchovávány námi.

Doba uložení e-mailové adresy, na kterou bude zasláno oznámení o dostupnosti produktu, je 60 dní. Po uplynutí této doby bude z naší databáze odstraněn.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro zasílání upozornění a aktuálnost aktuální nabídky sortimentu prodejny Hop-Sport.

 

6. Automatizované rozhodování a profilování

Rádi bychom vás informovali, že neděláme automatizované rozhodování, a to ani na základě profilování.

 

7. Příjemci osobních údajů

Společnost Hegen.Česko s.r.o. spolupracuje také s:

 • Heureka:

Ochrana soukromí a osobních údajů na portálu www.heureka.cz

Provozovatel je oprávněn od Uživatelů a Obchodníků (dále také „subjekt osobních údajů“) požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

 Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

Tento článek 2. se netýká Obchodníků – právnických osob. Provozovatel dále nezpracovává žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

 

 • Spokojenost s provedeným nákupem

Na základě GDPR budeme též zjišťovat Vaši spokojenost s provedeným nákupem, a to prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení, do něhož je náš e-shop zapojen. Tyto dotazníky Vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud takové zasílání neodmítnete nebo nevyjádříte nesouhlas se zasíláním našich obchodních sdělení. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme i jiné zpracovatele. Můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Dodací adresa jako osobní údaj bude zveřejněn a předan dopravní společnosti DPD anebo DHL. Jaké údaje zpracovává DPD anebo DHL:

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;

b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

c)       údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;

d)      údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

e)      údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách.

Ostatní poskytovatelé služeb v oblasti nástrojů marketingových služeb Nástroj chatu Messenger (Facebook)

V našem obchodě je možné dobrovolně využívat online chat.

Když nás pomocí kontaktujete pomocí funkce chatu prostřednictvím aplikace Messenger (Facebook), zpracujeme vámi dobrovolně poskytnuté údaje a informace, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Výše uvedené slouží k realizaci našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívajících v zabezpečení efektivní možnosti kontaktovat nás. Kromě toho se v určitých situacích (dotazy týkající se objednávky nebo stavu objednávky) údaje zpracovávají podle čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR pro plnění smlouvy. Messenger (Facebook) je nástroj poskytován externím poskytovatelem služeb - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ( "Facebook"), který zajišťuje zachování jeho funkčnosti. Podrobné informace o tom, jak společnost Facebook používá vaše údaje, jsou obsaženy v "Zásady ochrany osobních údajů", zatímco použití souborů cookie a podobných technologií je uvedeno v "Zásady používání souborů cookie" společnosti Facebook.

 • Soubory cookie používané na našich webových stránkách pocházejí také od společnosti Criteo, která je zodpovědná za zobrazování personalizované reklamy na základě online aktivity uživatele. Za tímto účelem jsou shromažďovány údaje týkající se například zobrazených produktů, vložených do nákupního košíku nebo zakoupených. Společnost Criteo kombinuje tyto údaje s jedinečným identifikátorem, tj. identifikačním souborem cookie nebo jinou podobnou technologií (například identifikátory mobilní reklamy a technologie bez souborů cookie), v závislosti na navigačním prostředí uživatele.

Když si prohlížíte webové stránky nebo mobilní aplikaci vydavatele (např. zpravodajského portálu) spolupracujícího se společností Criteo, kde je k dispozici reklamní prostor, vydavatel informuje společnost Criteo buď přímo, nebo prostřednictvím burzy inzerentů, že je k dispozici reklamní prostor, aby vám nabídl reklamu přizpůsobenou vašim potřebám. Pomocí technologie společnosti Criteo se pak můžeme rozhodnout tento reklamní prostor zakoupit a zobrazit vám personalizovanou reklamu. To nám umožňuje zobrazovat reklamy na základě vašich online zájmů, čímž se zvyšuje jejich účinnost. 
Společnost Criteo nezpracovává jméno ani e-mailovou adresu uživatelů webových stránek. Soubory cookie (nebo jiné podobné technologie) vám přiřazují individuální identifikační číslo a zaznamenávají technické informace o zařízení, které používáte, vaši IP adresu (ve zkrácené podobě) a informace o vaší aktivitě v našem internetovém obchodě.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Používáme služby a technologie nabízené těmito subjekty, jako Facebook, Microsfot, Google - tyto společnosti mají své sídla mimo EU, ale připojili se k Privacy Shield a zaručují dodržování vysokých standardů v oblasti ochrany osobních údajů platných v EU. Více informací naleznete na adrese

https://ec.europa.eu/info/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield.pl

 

9. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Pro změnu nebo výmaz údajů napíšte prosím na email: info@hop-sport.cz
 

10. Technické opatření a další webové stránky

Společnost Hegen.Česko.s.r.o. dělá veškeré úsilí na ochranu vašich údajů před činnostmi třetích stran. Dodržujte prosím také základní bezpečnostní pravidla - v rámci webové stránky obchodu Hop-Sport se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na naší společnosti. Proto doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů. Obchod Hop-Sport není zodpovědný za pravidla ochraný osobních údajů jiných webových stránek.

 

11. Právo podat stížnost

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Administrátor doporučuje po přechodu na jiné webové stránky seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů uvedenými na těchto stránkách. Tyto informace o ochraně osobních údajů se týkají pouze tohoto Internetového obchodu.

Administrátor používá technická a organizační opatření k ochraně zpracovaných osobních údajů s ohledem na rizika a kategorie dat, která jsou chráněna, a zejména chrání údaje před jejich vyzrazením neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním při porušení stávajících předpisů a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Zhotovitel poskytuje následující technická opatření k zamezení získání a úpravy neoprávněnými osobami osobních údajů, které jsou zasílány v elektronické podobě: zajištění souboru údajů proti neoprávněnému přístupu.

Tyto zásady ochrany osobních údaju platí od 25/05/2018.