Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy - Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 1829 89/2012 Sb. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna přes Internet.

Zákazník má možnost objednávku zrušit písemnou formou emailem, telefonem či zprávou v chatu.

Dle ustanovení § 1831 Občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V tomto případě náklady na přepravu zboží zpět hradí kupující podle § 1820 odst. 1 písm. g).


Ustanovení v této části výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.
Kupující uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu sídla prodávajícího (Hegen Česko sro, se sídlem Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná, Česká republika), e-mailem na adrese info@hop-sport.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít i formulář "Odstoupení od smlouvy", jehož součástí je i poučení o odstoupení o smlouvy.

Doporučujeme zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží uveďte pokud možno do původního stavu a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží je třeba doručit na adresu Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná, Česká republika.

Po obdržení písemné informace o odstoupení od smlouvy Vás budeme kontaktovat ohledně dalších kroků spojených s vrácením zboží (doručení Vaší vlastní dopravou, případně objednání našeho kurýra s výhodnější cenovou nabídkou).

Cena za 1ks balík do 31kg - 100 Kč
Cena za paletovou zásilku - od 300 do 500 Kč (cena závisí na hmotnosti nebo objemu zásilky)


Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si strany všechny vzájemné přijatá plnění.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo:

       - nepoužívaný
       - nepoškozený
       - kompletní (včetně příbalového letáku, návodu k použití apod.)
       - spolu s dokladem o koupi
       - podle možnosti v původním a originálním obalu

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou,  vzniká prodávajícímu nárok na snížení kupní ceny.

V souladu s § 7 odst. 6 výše uvedeného zákona kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

  •  poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  •  prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit,
  • prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla které kupující rozbalil, resp. počítačového programu pokud proběhla jeho instalace.

Zásilky na dobírku nepřebíráme a rovněž neneseme náklady za zásilky, které byly provedeny bez našeho vědomí. Kupní cenu zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při úhradě kupní ceny, pokud se spolu nedohodneme jinak, (např. převod na vámi určený bankovní účet vedený v České republice) a to nejpozději do 30 dnů od písemného doručení odstoupení od smlouvy, za předpokladu , že nám do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátíte zboží v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 30 denní lhůtě (odesílejte, prosíme, na info@hop-sport.cz) naleznete zde.

Tyto podmínky Vrácení zboží se nevztahují na nákup, pokud je kupujícím právnická osoba (nákup na IČO), která podle Zákona nemá nárok na vrácení zboží. Zboží je možné vrátit pouze po dohodě s obchodem a po obdržení písemného souhlasu ze strany obchodu Hop-sport.