Oficiální obchod
0
Celkový: 0

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 1829 89/2012 Sb. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna přes Internet.

Zákazník má možnost objednávku zrušit písemnou formou emailem, telefonem či zprávou v chatu.

Dle ustanovení § 1831 Občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V tomto případě náklady na přepravu zboží zpět hradí kupující podle § 1820 odst. 1 písm. g).

Prosíme zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží uveďte pokud možno do původního stavu a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Po obdržení písemné informace o odstoupení od smlouvy Vás budeme kontaktovat o dalších krocích spojených s vrácením zboží (objednání našeho kurýra, který od Vás vyzvedne zboží na naše náklady).

Prosíme Vás, abyste nám neposílali zboží předtím, než objednáme kurýra o čemž Vás budeme informovat. V opačném případě nebudeme nést odpovědnost za vzniklé náklady.

Pokud máte zájem odeslat zboží na vlastní náklady, můžete jej odeslat na danou adresu:

Geis Parcel CZ (HEGEN ČESKO)
Depo Bravantice
Bravantice, 74281
Česká republika. 

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od  doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Zásilky na dobírku nepřebíráme a rovněž neneseme náklady za zásilky, které byly provedeny bez našeho vědomí. Kupní cenu zboží Vám vrátíme převodem na Vámi určený bankovní účet vedený na Slovensku (pokud se nedohodneme jinak), a to nejpozději do 14 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V případě, že zákazník nemá vedený účet v Česku a očekává vrácení finančních prostředků na jakýkoliv zahraniční účet, bude nést i plnou odpovědnost za spotřebitelský poplatek, který vznikne vzhledem k uskutečnění zahraniční platby.

Pokud vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (původní balení, návod, atd.), vzniká prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě(odesílejte, prosíme, na info@hop-sport.cz) naleznete zde:

Odkaz

Tyto podmínky Vrácení zboží se nevztahují na nákup, pokud je kupujícím právnická osoba (nákup na IČO), která podle Zákona nemá nárok na vrácení zboží. Zboží je možné vrátit pouze po dohodě s obchodem a po obdržení písemného souhlasu ze strany obchodu Hegen.

Favorites