Oficiální obchod
0
Celková cena: 0

Ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hegen Česko s.r.o., se sídlem Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká Republika), identifikační číslo: DIČ: SK4020399482, IČO: 29389593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38275 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: 

 • Hegen Česko s.r.o., Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká Republika)

Kontakt:

 •   e-mail: info@hop-sport.cz 
 •   telefon: +420 296 330 52296 3

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

​2. Účel zpracování osobních údajů

Aby společnost Hegen Česko s.r.o. poskytovala služby v souladu s působností naší činnosti, zpracovává osobní údaje - pro různé účely, ale vždy v souladu se zákonem - jsou níže uvedeny účely zpracování vašich osobních údajů spolu s právním základem.

Pro zpracování objednávky potřebujeme mít tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky
 • datum objednávky
 • adresa
 • telefonní číslo 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje poskytnuté při zadávání objednávky zpracovávají Hegen Česko s.r.o. a následující subjekty v následujícím rozsahu:

 • Za účelem doručování objednaného zboží - kuriérním společnostem, tj. DPD, DHL
 • Pro uskutečnění plateb – Banka: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)

Pro zpracování stížnosti musíme mít takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa - v případě objednání kurýra pro vyzvednutí od Vás zboží, které chcete vratit
 • číslo bankovního účtu — pro vracení Vám peněz
 • telefonní číslo
 • číslo objednávky
 • IČO a DIČ
 • hodnota objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

Při telefonickém kontaktu, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • telefonní číslo
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • číslo objednávky
 • adresa
 • datum objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Pro ochranu práv, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

Pro archivní a důkazní účely, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro administraci webowé stránky, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • Adresa IP
 • Datum a čas serveru
 • Informace o webovém prohlížeči
 • Informace o operačním systému

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud IT specialista tímto způsobem vykonává svou oprávněnou práci.

 

Pro zveřejnění komentáře na webových stránkách, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • Jméno nebo nick
 • Číslo IP

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účel vystavení faktury a plnění dalších povinností vyplývajících z ustanovení daňového práva, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • Hodnota objednávky
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

Pro odeslání Vám potvrzovacího mailu, zpracováváme takové osobní údaje, jako::

 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud IT specialista tímto způsobem vykonává svou oprávněnou práci.

 

Pokud chcete se skontaktovat se Zákaznickým servisem můžete využit formulář „Napište nám”. Je - li chcete vědět informaci ohledně Vaši reklamace, stavu objednávky, záruky, zpracováváme takové osobní údaje, jako:

 • jméno a příjmení/název společnosti
 • datum objednávky
 • telefonní číslo
 • číslo objednávky
 • adresa
 • hodnota objednávky
 • e-mailová adresa

Na účely webovej analýzy používame aj nástroj Google Signals, ktorý je rozšírením služieb Google Analytics a umožňuje takzvané „cross-device tracking“ (identifikácia používateľov pomocou viacerých zariadení).
Znamená to, že ak sú  vaše zariadenia s pripojením na internet pripojené na Google účet a vo svojom účte Google máte aktivované možnosti „prispôsobenej reklamy“, potom môže Google generovať prehľady týkajúce sa spôsobu používania našej webovej stránky (najmä počet používateľov, ktorí používajú rôzne zariadenia), aj keď zmeníte zariadenia. Nespracovávame vaše osobné údaje, dostávame len štatistiky  na základe funkcie a technológie Google signals.

3. COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE

Zhotovitel zpracovává údaje obsažené v souborech cookies během prohlížení webových stránek Internetového obchodu pro tyto účely:

 • identifikace Zákazníků přihlášených v Internetovém obchodu a upozornění na skutečnost, že jsou přihlášeni;
 • uložení údajů o Výrobcích vložených do košíku za účelem podání Objednávky;
 • uložení údajů z Objednávkových formulářů, průzkumů, nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
 • přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (například pokud jde o barvu, velikost písma, rozložení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu;
 • vedení anonymních statistik, které znázorňují, jak jsou využívány webové stránky Internetového obchodu, a výzkumu potřeb Zákazníků, s výjimkou osobní identifikace Zákazníka.

Většina internetových prohlížečů skrytě přijímá ukládání soborů cookies. Každý má možnost stanovit podmínky pro využívání cookies nastavením svého internetového prohlížeče. To znamená, že lze například částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů cookies na vašem počítači - v takovém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například bude nemožné učinit Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře).

Nastavení internetového prohlížeče ve vztahu ke cookies má rozhodující význam pro souhlas s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu s předpisy tento souhlas může být také vyjádřen pomocí nastavení internetového prohlížeče.

Podrobnosti o změně nastavení týkajícího se souborů cookies a jejich nezávislého odstraňování z nejpopulárnějších internetových prohlížečů jsou k dispozici v sekci nápověda internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

 • v prohlížeči Chrome
 • v prohlížeči Firefox
 • v prohlížeči Internet Explorer
 • v prohlížeči Opera
 • v prohlížeči Safari

Zhotovitel rovněž shromažďuje provozní údaje (tzv. logy - IP adresa, doména), které jsou ukládány na dobu neurčitou a jsou používány při sestavování statistik, které pomáhají při správě Internetového obchodu. Tyto údaje jsou kumulativní a anonymní, tj. nesmí obsahovat identifikační charakteristiky osob, které navštíví webové stránky Internetového obchodu. Logy nejsou poskytovány třetím stranám.
 

4. Právo odvolat souhlas

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pošlete e-mail přímo na info@hop-sport.cz.

 

5. Požadavek na poskytování osobních údajů

V některých případech je nezbytné poskytnout specifické osobní informace, aby bylo možné splnit vaše očekávání ohledně naších služeb.

Potřebujeme takové údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky
 • datum objednávky
 • adresa
 • telefonní číslo

1.Abyste mohli obdržet fakturu za služby, je nutné poskytnout veškerá data požadovaná daňovým právem, tj. Jméno a příjmení / název společnosti, adresa, daňové identifikační číslo, - bez toho nemůžeme řádně vystavit fakturu.

2. Chcete-li se obrátit na náš Zákaznický servis, musíte zadat vaše telefonní číslo.

3.Chcete-li dostávat informační newsletter, je nutné zadat e-mailovou adresu, na kterou budou zprávy přicházet.

Sběr a uchovávání údajů pro informační účely

Za účelem zkvalitnění našich služeb a informování zákazníků o dostupnosti vybraného zboží budou Vaše kontaktní údaje, tzn. e-mailová adresa, shromažďovány a uchovávány námi.

Doba uložení e-mailové adresy, na kterou bude zasláno oznámení o dostupnosti produktu, je 60 dní. Po uplynutí této doby bude z naší databáze odstraněn.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro zasílání upozornění a aktuálnost aktuální nabídky sortimentu prodejny Hop-Sport.

 

6. Automatizované rozhodování a profilování

Rádi bychom vás informovali, že neděláme automatizované rozhodování, a to ani na základě profilování.

 

7. Příjemci osobních údajů

Společnost Hegen.Česko s.r.o. spolupracuje také s:

 • Heureka:

Ochrana soukromí a osobních údajů na portálu www.heureka.cz

Provozovatel je oprávněn od Uživatelů a Obchodníků (dále také „subjekt osobních údajů“) požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

 Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

Tento článek 2. se netýká Obchodníků – právnických osob. Provozovatel dále nezpracovává žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

 

 • Spokojenost s provedeným nákupem

Na základě GDPR budeme též zjišťovat Vaši spokojenost s provedeným nákupem, a to prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení, do něhož je náš e-shop zapojen. Tyto dotazníky Vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud takové zasílání neodmítnete nebo nevyjádříte nesouhlas se zasíláním našich obchodních sdělení. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme i jiné zpracovatele. Můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Dodací adresa jako osobní údaj bude zveřejněn a předan dopravní společnosti DPD anebo DHL. Jaké údaje zpracovává DPD anebo DHL:

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;

b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

c)       údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;

d)      údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

e)      údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách.

Ostatní poskytovatelé služeb v oblasti nástrojů marketingových služeb Nástroj chatu Messenger (Facebook)

V našem obchodě je možné dobrovolně využívat online chat.

Když nás pomocí kontaktujete pomocí funkce chatu prostřednictvím aplikace Messenger (Facebook), zpracujeme vámi dobrovolně poskytnuté údaje a informace, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Výše uvedené slouží k realizaci našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívajících v zabezpečení efektivní možnosti kontaktovat nás. Kromě toho se v určitých situacích (dotazy týkající se objednávky nebo stavu objednávky) údaje zpracovávají podle čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR pro plnění smlouvy. Messenger (Facebook) je nástroj poskytován externím poskytovatelem služeb - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ( "Facebook"), který zajišťuje zachování jeho funkčnosti. Podrobné informace o tom, jak společnost Facebook používá vaše údaje, jsou obsaženy v "Zásady ochrany osobních údajů", zatímco použití souborů cookie a podobných technologií je uvedeno v "Zásady používání souborů cookie" společnosti Facebook.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Používáme služby a technologie nabízené těmito subjekty, jako Facebook, Microsfot, Google - tyto společnosti mají své sídla mimo EU, ale připojili se k Privacy Shield a zaručují dodržování vysokých standardů v oblasti ochrany osobních údajů platných v EU. Více informací naleznete na adrese

https://ec.europa.eu/info/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield.pl

 

9. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Pro změnu nebo výmaz údajů napíšte prosím na email: info@hop-sport.cz
 

10. Technické opatření a další webové stránky

Společnost Hegen.Česko.s.r.o. dělá veškeré úsilí na ochranu vašich údajů před činnostmi třetích stran. Dodržujte prosím také základní bezpečnostní pravidla - v rámci webové stránky obchodu Hop-Sport se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na naší společnosti. Proto doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů. Obchod Hop-Sport není zodpovědný za pravidla ochraný osobních údajů jiných webových stránek.

 

11. Právo podat stížnost

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Administrátor doporučuje po přechodu na jiné webové stránky seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů uvedenými na těchto stránkách. Tyto informace o ochraně osobních údajů se týkají pouze tohoto Internetového obchodu.

Administrátor používá technická a organizační opatření k ochraně zpracovaných osobních údajů s ohledem na rizika a kategorie dat, která jsou chráněna, a zejména chrání údaje před jejich vyzrazením neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním při porušení stávajících předpisů a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Zhotovitel poskytuje následující technická opatření k zamezení získání a úpravy neoprávněnými osobami osobních údajů, které jsou zasílány v elektronické podobě: zajištění souboru údajů proti neoprávněnému přístupu.

Tyto zásady ochrany osobních údaju platí od 25/05/2018.

 

Oblíbené